Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Tổng hợp”

Dự án thi công màn hình LED tại Hội nghị Quốc Tế mặt hàng Gạo Việt Nam

Ngày 10/10 vừa qua, tại Hà Nội “Hội nghị Quốc tế mặt hàng Gạo Việt Nam” được tổ chức bởi Bộ Công Thương đã thành công tốt đẹp. Tại hôi nghị có hơn 200 đại…

Top