Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Cẩm nang

Đôi điều về thú chơi tranh gỗ

Từ xưa các đồ vật bằng gỗ đã được dùng nhiều trong những cung điện và chùa chiền. Gỗ luôn mang đến vẻ cổ kính, đẳng cấp và quyền quý mà khó một vật liệu nào có được. Khác với những dòng tranh thường ngày, các bức tranh gỗ đẹp được điêu khắc cơ không …