Quan Công có tên thật là Quan Vũ, tự là Trương Sinh sau đổi thành Vân Trường người làng Giải Lương thuộc tỉnh Hà Đông, Trung Quốc. Ông là một nhân vật lịch sử Trung Quốc được biết đến rộng rãi nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Dân gian xem ông như 1 biểu tượng cho tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành, luôn chống lại kẻ ác và sẵn sàng bảo vệ người bị áp bức.

Nhân Vật Quan Công cũng được hình tượng hóa trong tác phẩm Tam Quốc Diễn nghĩa của La Hán Trung, và sau này được chuyển thể qua nhiều dạng trong các dòng  nghệ thuật khác.

Tượng gỗ quan công được thờ cúng trong nhà như một vị thánh chuyên trấn áp hung khí, chống mã tà ngoại đạo.

Tín ngưỡng thờ tượng Quan Công là một tín ngưỡng ngoại nhập. Theo phong thủy Trung Quốc có hai vị thánh được tôn kính là Văn Thánh (Khổng Tử) và Võ Thánh (Quan Công) mô tả quan điểm văn võ song toàn.

Quan công luôn xuất hiện với hình ảnh khí khái mãnh liệt, gương mặt kiên quyết có phần dữ dằn, mặt đỏ và dâu dài, trên tay luôn cầm long đao trong trang thái sẵn sàng. Người ta quan niệm rằng Tượng Quan Công có gương mặt càng dữ thì hiệu quả bảo vệ càng tốt.

Tượng gỗ Quan công được sử dụng để khắc chế các hướng nhà xấu có thể ảnh hưởng đến gia chủ hoặc để ngăn chặn tà ma ngoại đạo xâm nhập vào nhà.

Đặc biệt Quan Công được cho là có thể tương trợ cho các người có tầm quan trọng trong kinh doanh, chính trị, chủ đơn vị cửa hàng…tránh khỏi sự hãm hại của người kẻ thù.

Các dáng tượng quan công hiện nay:

Tượng Gỗ Quan Công cầm Yểm Nguyệt Đao (có thể là phong độ đứng hoặc ngồi): tục truyền, thanh đao mà những hình ảnh tượng gỗ Quan Công cầm đao đứng ta hay thấy này nặng hơn 90 cân với phần đầu 60 cân. Yếm Nguyệt Đao còn được gọi với tên Thanh Long Đao do màu xanh của sắc kiếm lúc chém vào kẻ địch.

Tuong-go-quan-cong-va-y-nghia

Tượng gỗ Quan Công đọc sách: tượng có từ tích Tào dỡ thử lòng Quan Vũ mà sắp xếp để ông ở chung với hai người Vợ của Lưu Bị sẽ làm điều không phải.

Nhưng Quan Công không hề bị lay động mà đốt đuốc lấy sách Xuân Thu ra đọc khiến Tào tháo cảm phục. Sau này, tích được truyền đi xa và người dân Trung Quốc lấy hình tượng gỗ Quan Công đọc sách mà thờ.

Tuong-go-quan-cong-va-y-nghia

Tượng gỗ Quan Công cưỡi ngựa Xích Thố: Hình ảnh Quan Công cùng Thanh Long Đao và Ngựa Xích Thố, được biểu lộ dài 1 trượng cao tám thước, màu đỏ rực như lửa. Cùng với ngựa Xích Thố này, Quan Công đã vượt qua 5 cửa ải và chém 6 tướng.

Tuong-go-quan-cong-va-y-nghia